Планиране и анализиране5
Информационни системи в логистиката2
Логистични центрове и складове20
Снабдяване и закупуване9
Търговия и продажби4
Куриерски услуги4
Производство и операции5
Обслужване на клиенти10
Спедиция35
Доставки и дистрибуция8
Управление на поръчки5
Митническо посредничество1
Управление на качеството3
Управление на запаси2
Транспорт18
Нормиране на материалните ресурси0
Управление на веригата на доставки10
Внос и износ6