Условия за ползване

Запознайте се внимателно със съдържанието на тази страница. Тя представя условията за достъп и използване на сайта http://jobs.balbg.com.

Ако не приемате тези условия, моля да не използвате сайта! При настъпване на промяна в условията, тя ще бъде отразена на тази страница.

Сайтът е разработен и е собственост на Българската асоциация по логистика. Целта му е да подпомага процесите по подбор на логистичен персонал. Неговата задача е да среща нуждите на предлагащите и търсещите работа в областта. Сайтът не предлага публикуване на обяви за работа извън сферата на логистиката.

Към настоящия момент сайтът е в експериментален период и подлежи на непрекъснато усъвършенстване. Не носим отговорност за настъпили технически проблеми, загуба на данни и последиците от това. Въпреки, че правим всичко възможно за предлагане на безпроблемно функциониране, използването на сайта е изцяло на Ваша отговорност.

Съдържанието на този сайт за подбор на персонал е собственост на Българската асоциация по логистика и не може да бъде използвано без нейното изрично разрешение. Българската асоциация по логистика си запазва правото да прави всякакви промени без да се задължава да информира за това потребителите.

Лични данни

Българската асоциация по логистика е регистриран оператор на лични данни. Ние не събираме лични данни по какъвто и да е начин, освен ако не бъдат предоставени от доброволно от потребителите! Ние не носим отговорност за качеството на предоставените данни - за тяхното съдържание отговарят потребителите, които са ги въвели. По този смисъл ние не гарантираме за истинността на профилите в сайта. Ако се съмнявате в данните на някой потребител, моля да ни информирате.

Публикуване на обяви

За да гарантираме надеждност и ефикасност на сайта и неговите потребители, при публикуване на обяви трябва да бъдат спазени следните условия:

  • обявата трябва да има ясно и конкретно заглавие - не се допускат абстрактни и заблуждаващи заглавия;
  • обявата трябва да съдържа пълна, точна и ясна информация, необходима за кандидатстване, без да изисква посещение на външни страници;
  • обявата не може да съдържа дискриминативни текстове, изисквания и твърдения;
  • обявата не може да промотира продукти, услуги или уеб страници;
  • обявата не може да съдържа изисквания за присъединяване към социални мрежи, за регистрации, за участия в игри и т.н.;
  • обявата не може да съдържа линкове, страници към социални мрежи, електронни адреси;